اندیشه های فقهی -سیاسی امام خمینى
25 بازدید
ناشر: مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی